"COOP všechno dobré..."

Novinky

Shromáždění delegátů (25.4.2023 - 10.5.2023)

JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích 

 

 17. Listopadu 235, 532 26 Pardubice

/ Zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové odd. Dr. XVIII vložka 353/

 

 

                                        OZ N Á MEN Í

 

 

        Představenstvo JEDNOTY, spotřebního družstva v Pardubicích oznamuje,        

                                     že podle čl. 18 odst. 12 stanov družstva svolává

 

 

                      sh rom á ž d ě n í d eleg á t ů   

 

                                                                   na den 

 

                                           10. května 2023 v 9,00 hodin

 

                 do společenských místností na ústředí družstva v Pardubicích.

 

Program

 

                      1/ Zahájení, schválení jednacího řádu, volebního řádu a programu jednání 

                      2/ Volba orgánů shromáždění delegátů 

                      3/ Zpráva představenstva družstva k výsledkům hospodaření za rok 2022 a 

                            účetní závěrka roku 2022

                       4/ Zpráva kontrolní komise družstva 

                       5/ Diskuze 

                       6/ Doplňující volba člena kontrolní komise 

                       7/ Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku roku 2022 

                       8/ Schválení auditora pro ověření účetní závěrky k 31. 12. 2023   

                       9/ Schválení usnesení shromáždění delegátů 

                     10/ Závěr 

Zobrazit více 


PF (9.12.2022 - 31.12.2022)

Zobrazit více 


Valná Hromada (30.4.2022 - 10.5.2022)

J E D N O T A ,  s p o t ř e b n í    d r u ž s t v o      P a r d u b i c í c h

 

17. listopadu 235, 532 26 Pardubice

/ Zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové odd. dr. XVIII vložka 353/

 

 

 

 

                                       P O Z V Á N K A

 

    Podle čl. 18 odst. 12 stanov družstva svolává představenstvo  JEDNOTY,  spotřebního

                                                          družstva v Pardubicích

 

 

                                              s h r o m á ž d ě n í    d e l e g á t ů

 

                                                                       na

   

                                       10. května 2022 v 9,00 hodin

 

                 do společenské místnosti na ústředí družstva v Pardubicích.

 

 

Program:     1/  Zahájení, schválení jednacího řádu a programu jednání

                      2/  Volba orgánů shromáždění delegátů

                      3/  Zpráva představenstva družstva k výsledkům hospodaření za rok 2021 a

                            účetní závěrka roku 2021

                       4/  Zpráva kontrolní komise družstva

                       5/  Diskuze

                       6/  Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku roku 2021

                       7/  Schválení auditora pro ověření účetní závěrky k 31. 12. 2022

                       8/  Schválení převedení částky 79 696,78 Kč z účtu 325 006 Sdružené prostředky

                             členů do fondu členů a využívání této částky k činnosti místních členských

                             základen

                      9/  Schválení  usnesení shromáždění delegátů

                     10/  Závěr

 

 

 

V  Pardubicích  11. dubna 2022

 

                                                                                                     Za  představenstvo:

    

                                                                                                    Ing. Jana Häuslerová

                                                                                              předsedkyně představenstva

Zobrazit více 


PF 2022 (31.12.2021 - 31.1.2022)


Zobrazit více 


Inormace pro Rybitví (15.7.2021 - 31.7.2021)

Zobrazit více 


Podpora Moravy - Tornádo (10.7.2021 - 30.9.2021)

I my jsme se aktivně zapojili prostřednictvím Svazu českomoravských spotřebních družstev do sbírky na podporu jihu Moravy, kterou zasáhlo tornádo.
Přispěli jsme částkou 20.000,- Kč na podporu našim kolegům, kteří to potřebuji.

Zobrazit více 


Charitativní činnost (23.4.2021 - 30.4.2021)

Jednota Pardubice předala Charitě Přelouč - Masarykovo náměstí 48, Přelouč - 10 počítačů.

Na fotogradii je paní ředitelka Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová a zástupce Jednoty Pardubice.